Butik

Reservdelar

På hyl­lor­na finns en del van­li­ga reservde­lar så som huvud­ström­brytare, gas­va­jrar, ked­jor, kul­lager mm. Hit­tar du inte det du sök­er här så har vi stående lever­anser av reservde­lar och vi hjälper dig givetvis hit­ta rätt!

Oljor och filer

I butik står de fles­ta oljor som kan tänkas behö­vas till både lant­bruks-, skogs- och entre­pre­nad­mask­in­er. Vi har även en stor upp­sät­tning av både luft- och olje­filter i lager så att vi säk­ert ska ha något som pas­sar din maskin

Verktyg

Det finns ett min­dre sor­ti­ment av hand­verk­tyg som täck­er de van­li­gaste behoven

 

Välkom­men in!