Verkstad

Service och reparation

I vår fullt utrustade verk­stad har allt­ing från kon­torssto­lar till dumprar fått både repa­ra­tion och ser­vice. Vi har även möj­lighet att ryc­ka ut och göra repa­ra­tioner i fält med vår verk­tygs­buss.

Och för­resten: kom ihåg oss när som­maren kom­mer, vi har behörighet att ser­va AC

Tillverkning

Behöver du tillver­ka något?
Vi har kom­pe­tens inom både skär­nade bear­bet­ning, svet­sning och kon­struk­tion

038